Naukowcy ustalili, że większość nastolatków nie ma nic przeciwko pytaniom o tożsamość płciową w kwestionariuszach lekarskich. Również ich rodzice/opiekunowie nie są na ogół zaniepokojeni tymi pytaniami.

Badanie przeprowadzono w klinikach sieci Kaiser Permanente w północnej Kalifornii. Zazwyczaj przed wizytą u lekarza kliniki prosiły pacjentów o wypełnienie kwestionariusza "Teen Well Check Questionnaire". Na potrzeby tego badania dwie pilotażowe kliniki dodały pytania dotyczące tożsamości płciowej. W pozostałych klinikach zastosowano standardowy kwestionariusz.

Konkretnie, dodane pytania brzmiały następująco:

  • Jaka jest Twoja płeć? Nastolatki mogły odpowiedzieć: kobieta, mężczyzna, transseksualna kobieta, transseksualny mężczyzna, nie-binarny/genderqueer, niepewny/pytający, odmowa odpowiedzi, inny i nie rozumiem pytania.
  • Jaka płeć została Ci przypisana przy urodzeniu? Możliwe odpowiedzi to: kobieta, mężczyzna, odmowa odpowiedzi i inne.
  • Jeśli Twoja płeć jest inna niż przypisana Ci przy urodzeniu, czy rozmawiałeś o tym z rodzicami/opiekunami? Do wyboru były odpowiedzi: tak, nie, inne lub nie rozumiem pytania.

W okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. 817 nastolatków wypełniło kwestionariusz pilotażowy. Następnie badacze przeprowadzili ankietę wśród nastolatków, ich rodziców lub opiekunów oraz lekarzy, aby dowiedzieć się, jak czuli się w związku z pytaniami dotyczącymi tożsamości płciowej.

Około 66% nastolatków i 75% rodziców/opiekunów uznało, że "ważne jest, aby badać tożsamość płciową" w przychodni. Dziewięćdziesiąt trzy procent pracowników służby zdrowia zgodziło się z tym stwierdzeniem.

Mniej niż 2% nastolatków było zdezorientowanych lub obrażonych pytaniami. Również mniej niż 3% rodziców/opiekunów uznało pytania za obraźliwe.

Jednak nieco ponad jedna trzecia lekarzy i około 4% rodziców/opiekunów obawiało się, że pytania mogą zakłócić rutynę i czas wizyty u lekarza.

Wyniki badań mogą pomóc lekarzom w identyfikacji nastolatków transpłciowych i zróżnicowanych płciowo oraz w odpowiednim dostosowaniu opieki nad nimi - twierdzą autorzy.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Adolescent Health we wrześniu 2020 roku.